10 kalimat krama inggil

Berikut ini adalah pertanyaan dari RNiy2intika pada mata pelajaran B. Daerah untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

10 kalimat krama inggil

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

1. bapak badhe sare
2. ibu tindak menyang peken
3. adik nembe nangis
4. simbah nembe minum kopi
5. bapak tindak menyang solo
6. pak dhe tumbas kopi wonten warung
7. ibu tumbas gendis wonten warung
8. ibu tindak peken nitih sepeda
9. bapak maos koran
10. pak dhe tumbas mendo wonten peken kewan

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh neyza2 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Tue, 25 Oct 16