e. pantun teka teki ______________________________________________bila bermain diikat sekuat hatiDilempar hidup

Berikut ini adalah pertanyaan dari jayaputra1288 pada mata pelajaran B. Indonesia untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama

E. pantun teka teki_______________________
_______________________
bila bermain diikat sekuat hati
Dilempar hidup dipegang mati?

tolong bantu kak​
e. pantun teka teki ______________________________________________bila bermain diikat sekuat hatiDilempar hidup dipegang mati?tolong bantu kak​

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Jawaban:

Jalan jalan ke kebun badak

Jangan lupa dimakan buaya

Meski ilmu setinggi tegak

Tidak sembahyang apa gunanya

Penjelasan:

Semoga membantu

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh fernandafico7 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Tue, 11 May 21