Pek jawab pananya di handap luyu jeung eusi bacaan!1. saha

Berikut ini adalah pertanyaan dari jeni1338 pada mata pelajaran B. Daerah untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama

Pek jawab pananya di handap luyu jeung eusi bacaan!1. saha waé dulur mang koko téh?
2. ti mana asalna mang koko téh?
3. iraha lahima mang koko, sarta iraha pupusna?
4. di imah saha sok latihan ngahariringna téh?
5. sabenerna naon pagawéan mnag koko téh?
6. salian ti resep kana seni, naon deui karesep mang kok
7. lagu naon diantaran aanu mangrupa pangalaman
man
8. sabaraha yuswa mang koko nalika pupus?
19. kumaha ciri-ciri lalguan mang koko?
10. lagu-lagu naon
baé karya mang koko anu hidep nyah

tolong isi ya besok di kumpulin ❤️❤️​

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Jawaban:

aku orak wong Sunda aku wong jowo

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh dep07062006 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Tue, 02 Nov 21