naon maksudna fungsi ekspresi Dina pupujian teh...A.pikeun ngebrehkeun kereteg ati

Berikut ini adalah pertanyaan dari reivanjelek177 pada mata pelajaran B. Daerah untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama

Naon maksudna fungsi ekspresi Dina pupujian teh...A.pikeun ngebrehkeun kereteg ati Anu ngarangna
B.pikeun ngebrehkeun pangalaman
C.pikeun sisindiran
D.peikeun mere pangajaran atawa mepelingan ka balarea
cepat jawabbb​

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Jawaban:

a.piken ngebrehken kereteg ati anu ngarana

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh seffahri52 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Tue, 09 Nov 21