1. diuk = .... kuring diuk dina korsi. abdi .....

Berikut ini adalah pertanyaan dari Bintaanggz1717 pada mata pelajaran B. Daerah untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama

1. diuk = ....kuring diuk dina korsi.
abdi ..... dina korsi.

2. nangtung = ....
didin nangtung deukeut panto
bapa ..... caket panto

3. indit = ....
isuk-isuk kuring indit ka sakola
enjing-enjing abdi ..... ka sakola

4. balik = ....
tabuh 12.00 kuring balik ti sakola.
tabuh 12.00 abdi ..... ti sakola

5. sare = ....
kuring sare di kamera hareup
abdi .... di kamera payun

6. dahar = ....
waktu nepi ka imah, tuluy kuring ....
waktos dugi ka rorompok, teras abdi .....

7. meuli = ....
wawan meuli buku ti palasari
abdi oge .... buku ti palasari

8. ngajual = ....
wiwin ngajual koran urut.
pa budi .... koran tilas

9. nulis = ....
kuring nulis dina bangku.
bu guru oge ..... dina bangku

10. nginum = .....
kuring nginum make gelas
abdi ..... nganggo gelas

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Jawaban:

  1. calik
  2. tatih/ngadeg
  3. mios
  4. wangsul
  5. bobo
  6. a. dahar b. neda
  7. meser
  8. ngical
  9. nyerat
  10. eueut

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh buibu dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Sun, 07 Nov 21