24. Crita kang nyritakake asal-usule utawa dumadine papan panggonan diarani

Berikut ini adalah pertanyaan dari Minum47 pada mata pelajaran B. Daerah untuk jenjang Sekolah Dasar

24. Crita kang nyritakake asal-usule utawa dumadine papan panggonan diarani ....A. legendha
C. sage
B. fable
D. mite

25. Unsur kang ana ing sajroning crita iku diarani ....
A. ekstrinsik
C. naratif
B. intrinsik
D. argumentasi

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang trep !
26. Mingkar mingkuring angkara
Akarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih kretarta pakartine ngelmu luhung
Kang tumrap neng tanah Jawa
Agama ageing aji

Tegese tembung "mardi siwi" ing tembang pangkur kuwi yaiku ......... anak.

27. "Gatotkaca kuwi ora wedi karo sapa wae yen bener".
Ukara kuwi nganggo basa ngoko, yen didadekno basa krama kaya ing ngisor iki.
Gatotkaca punika boten ajrih kalih sinten mawon menawi.......

28. Maca geguritan kudu nggatekake pocapan lan cendhek dhuwure irama kang diarani..........

Wacan kanggo pitakon nomer 29-30 !

Esuk-esuk Mbok Randha lungo menyang alas golek panganan. Nalika lagi milang-
milang weruh cahaya cumlorot saka sak tengahing kali kang asat. Ing bathine tuwuh pitakon
"cumlorot apa kuwi, kok kaya emas?" Banjur nyedeki sumber cumlorot kuwi mau. Bareng
dicedheki jebul sawijining Keong Mas kang nyungsang ing watu watu kali. Keong banjur
digawa bali, nalikane teka omah dicemplungake ing jero genthong.

29. Irah-irahan kang trep kanggo wacan ing dhuwur yaiku .........

30. Esuk-esuk Mbok Randha lungo menyang alas golek panganan.
Miturutmu watak mbok Randha kuwi yaiku ........

semoga dijawab dengan benar dantidak ngasal​

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Jawaban:

24.A

25.B

26.Rak nduwe anak. Maaf belum tentu benar yang 26

27.

28

30.baek watake

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh luxy45 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Wed, 03 Mar 21